TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI
1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
özgün teknolojilerin geliştirilmesi teknolojik gelişimde ivme kazanılması
hedeflenmektedir.
1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN BİLGİLERİ

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.
Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

1511-1003 KARŞILAŞTIRMASI

TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlara yönelik özel sektörün yer alabileceği iki ayrı program bulunmaktadır. 1003 programı TÜBİTAK ARDEB tarafından, 1511 programı TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmektedir.

1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar

farklar_0.png

Uğur Ağırgöl hakkında 124 makale
Blogger, Girişimcilik, İnovasyon, Ar-Ge Proje Geliştirme, Kişisel Gelişim, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*