th, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> Kosgeb Kobi Gelişim Destek Programına Başvurarak Hibe Kredi Alabilirsiniz - Girişimci Fikir
Loading...

Kosgeb Kobi Gelişim Destek Programına Başvurarak Hibe Kredi Alabilirsiniz

KOBİ GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının

Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

1) Kimler Yararlanabilir?

• İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler

• İşletmenin 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre

çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin,

ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması; KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları

katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

• Ülke genelinde aşağıda yer alan konulardaki projeler desteklenecektir:

 Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

 Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

 Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

 İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

 Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek

 Büyütme

 Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

 Enerji verimliliğinin arttırılması

 Yeşil üretime geçiş

• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.

• Personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteklenecektir.

• Destek tutarı en fazla 300.000 TL hibe, 700.000 TL faizsiz kredi olup, destek oranı %60 oranındadır.

Yerli makine teçhizat alımları için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır.

• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.

• Faizsiz kredi ilk 6 ayı geri ödemesiz olup, sonraki 3’er aylık dönemlerde toplamda 8 eşit taksitte geri

ödemeli şeklindedir.• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş

personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri giderleri

desteklenmeyecektir.

• KOSGEB tarafından talep edilen banka teminat mektubu veya kefalet mektubu için ödenen

giderlerin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

• Destek tutarlarının harcama grupları bazında dağılımı teklif çağrılarında belirtilmektedir.

• Kadın girişimciye, orta veya yüksek teknolojide faaliyet gösteren işletmelere, kamu kaynaklarından

başarı ile proje tamamlamış işletmelere değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir.

3) Başvuru Dönemi

Başvurular 11 Eylül 2017-20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

4) Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

kosgeb ile ilgili görsel sonucu

Bunları da beğenebilirsin

Yorum yok

Cevap bırakın