Ülkemizdeki Teknokentler Listesi

7 Mayıs 2017 Uğur Ağırgöl 0

Teknokentler teknoloji ve bilim alanında yenilikçi çalışmaların yürütüldüğü alanlardır. Bu alanlar çoğunlukla üniversiteler tarafından desteklenir. Girişimcilik, yenilik ve ekonomik rekabetin kaynağı olan teknokentler üniversite ve […]

Girişimcilere Sağlanan Destekler

2 Mayıs 2017 Uğur Ağırgöl 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve […]

No Picture

KOSGEB Yeni Girişimcilik Desteği

2 Mayıs 2017 Uğur Ağırgöl 0

Yeni Girişimci Desteği (toplam 30.000 geri ödemesiz + 70.000 geri ödemeli) Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alması, veya İŞGEM’de […]

Kobi Proje Destek Programı

2 Mayıs 2017 Uğur Ağırgöl 0

   PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, […]

Girişimcilik Destek Programı

2 Mayıs 2017 admin 0

Programın Amacı Girişimciliğin desteklenmesi Girişimciliğin yaygınlaştırılması Başarılı işletmelerin kurulması Programdan Kimler Yararlanabilir? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar), Girişimciler İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek […]