th, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> İnternet arşivleri - Sayfa 8 / 8 - Girişimci Fikir
Loading...
Tarama Kategorisi

İnternet

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.